Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik

Ogłoszenie nr 504042-N-2020 z dnia 2020-01-17 r.
 

Gmina Pruchnik: Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie „Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik” dofinansowane jest ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - umowa o przyznanie pomocy Nr 01007-6935-UM0911654/19 zawarta w dniu 11.12.2019r. ........................................ PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2020 14:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż