Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik

Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik

SIWZ wraz z załącznikami:

ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 8 kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY

ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 10 wykaz roślin zielonych

ZAŁĄCZNIK NR 11 poglądowe urządzenia i wyposażenie wraz z kartami technicznymi


Powyższe dokumenty do pobrania w załączniku poniżej (spakowane w ZIP)

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.01.2020 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż