IZ 271/2/2020                                                                                               Pruchnik, dnia 29-01-2020 r.

SPROSTOWANIE* INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 23-01-2020 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 346 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Gwarancja i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

INGBERG Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/3

31-150 Kraków

598 988,89

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

2

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

1 237 151,99

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

3

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

498150,00

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

*W informacji z sesji otwarcia ofert z dnia 23.01.2020r. (data zamieszczenia na BIP: 24.01.2020 r.) została poprawiona oczywista omyłka pisarska polegająca na podaniu jedynie ceny brutto oferty nr 3 dla robót budowlanych, nie podano kwoty dokumentacji technicznej zadania. Podczas otwarcia ofert informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP zostały odczytane prawidłowo.

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

 

 

IZ 271/2/2020                                                                                               Pruchnik, dnia 23-01-2020 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 23-01-2020 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 346 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Gwarancja i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

INGBERG Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/3

31-150 Kraków

598 988,89

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

2

KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

1 237 151,99

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

3

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

467 400,00

5 lat

do 27-11-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:24.01.2020 11:38
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:29.01.2020 08:23