IZ 271/4/2020                                                                                                Pruchnik, dnia 27-01-2020 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 27-01-2020 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 135 795,10 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Brutto

 

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych w ofertach

1

INGBERG Sp. z o.o.

Ul. Św. Filipa 23/3

31-150 Kraków

196 343,92

5 lat

do 17-06-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROM” Styka Leszek

Ul. Jana Pawła II 3/2

39-460 Nowa Dęba

270 000,01

5 lat

do 17-06-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

3

Usługi Remontowo-Budowlane

Paweł Szawarniak

Chłopice 209

37-561 Chłopice

192 291,27

5 lat

do 17-06-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

4

EM GREEN Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 8

37-500 Jarosław

188 462,27

5 lat

do 17-06-2020

Zgodnie z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:27.01.2020 10:55
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:27.01.2020 10:55