dostawa rur i kształtek z tworzywa PCV-u"N"

GK3410/13/2007

Pruchnik, 2007-06-01

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

Gmina Pruchnik informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne:    

                  „Na dostawę rur i kształtek tworzywa PVC-u „N” dla Gminy Pruchnik wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FERRBUD

35-082 Rzeszów

Ul. Wietlińska 3c

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium  cena 100% . Kwota oferowana wynosi  12304,27 brutto.

 Słownie: dwanaście tysięcy trzysta cztery  27/100 zł brutto

Oferta spełnia wymagania określone w art. 22 ust 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 upzp

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 Celem podpisania umowy należy skontaktować  się z Panem  Stanisławem Górskim- Wójtem Gminy Pruchnik w dniu  11-06-2007 r o godz 10-tej

                                                   Wójt Gminy Pruchnik

_________________________________

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:dostawa rur i kształtek z tworzywa PCV-u"N"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.06.2007 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż