IZ 271/4/2020                                                                                                    Pruchnik 05-02-2020 r.

 

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

„Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik

 

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

EM GREEN Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 8, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 11-02-2020 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – kryterium okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

4

EM GREEN Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 8,

37-500 Jarosław

188 462,27

         188 462,27

 P1= ----------------- *60= 60

          188 462,27

P2= 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – kryterium okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

INGBERG Sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/3

31-150 Kraków

196 343,92

         188 462,27

 P1= ----------------- *60= 57,59

          196 343,92

P2= 5 lat = 40 pkt

97,59

2

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „PROM” Styka Leszek

Ul.  Jana Pawła II 3/2

39-460 Nowa Dęba

270 000,01

         188 462,27

 P1= ----------------- *60= 41,88

          270 000,01

P2= 5 lat = 40 pkt

81,88

3

USŁUGI REMONTOWO- BUDOWLANE

Paweł Szawarniak

37-561 Chłopice 209

192 921,27

         188 462,27

 P1= ----------------- *60= 58,61

          192 921,27

P2= 5 lat = 40 pkt

98,61

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:05.02.2020 10:39
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:05.02.2020 10:39