Zarządzenie Nr 69/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.12.2019

w sprawie: powołania stałej komisji odbiorowej, której celem jest dokonywanie odbioru usług, robót budowlanych, robót remontowych, dostaw prowadzonych przez Gminę Pruchnik.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Powołuję stałą komisję, której celem jest dokonanie odbioru usług, robót budowlanych, robót remontowych, dostaw realizowanych na terenie gminy Pruchnik, w następującym składzie:
  • Józef Szkoła
  • Agnieszka Wojdyła
  • Justyna Gębalik
  • Renata Kasprzyk
  • Robert Grządziel
  • Józef Chmielecki
  • Krystian Bielecki
  • Anna Piotrowicz
  • Joanna Porczak
  • Alicja Chmielecka
  • Piotr Dragan
  • Ryszard Duziak
  • Halina Halejcio
  • Justyna Szkoła
 2. W pracach komisji biorą również udział: wykonawca i/lub kierownik budowy i/lub inspektor nadzoru – jeżeli zostali powołani do danej inwestycji i/lub projektant jeśli sprawuje nadzór autorski.
 3. Komisja pracuje w składzie minimum trzech osób i spośród siebie może wybrać przewodniczącego komisji.

§ 2.

Zadaniem komisji będzie dokonanie czynności:

 • odbioru wykonywanych robót, usług, dostaw zgodnie z zawartą umową,
 • odbioru końcowego zrealizowanych zadań.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 04-12-2018 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.12.2019 13:02
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.12.2019 13:02