Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku

Zarządzenie Nr 1/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 09.01.2020

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 33 714,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zrządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.01.2020 21:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż