Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 67/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 10.12.2019

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 717 317,00zł, w tym:

  • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 717 317,00zł, z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr 85/18.3122.2.337.2019.ZW
Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 717 317,00zł, w tym:

  • wypłat świadczeń z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 717 317,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK na kwotę 4 942,52zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 98 188,55zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 39 532,47zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 15 300,00zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2019 21:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż