Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie nr 510029136-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.
Gmina Pruchnik: Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku” w formule „zaprojektuj i wybuduj” dofinansowane jest ze środków unijnych, tj. EFROW w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” (Umowa o przyznanie pomocy nr 00014-65170-UM0920014/18 z dnia 11-04-2019 r.)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 501224-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.............................................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ DO POBRANIA (.PDF)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2020 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż