Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik

Ogłoszenie nr 510029413-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.
Gmina Pruchnik: Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie „Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik” dofinansowane jest ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” - umowa o przyznanie pomocy Nr 01007-6935-UM0911654/19 zawarta w dniu 11.12.2019r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504042-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie..........................................................
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W W ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA ( .PDF)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa skateparku w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2020 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż