modernizacja dr transportu rlnego w Pruchniku

GK3410/14/2007

Pruchnik, 2007-06-14

                          Roboty  Ogólno-Budowlane

                                          „BRUKARSTWO” Bogdan Babiś

                                             37-565  Rożwienica  174

INFORMACJA  O WYBORZE OFERTY

Gmina Pruchnik informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne: „  Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Pruchnik nr 1810wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Roboty  Ogólno-Budowlane

„BRUKARSTWO” Bogdan Babiś

37-565  Rożwienica  174

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium  cena 100% . Kwota oferowana wynosi  26 817,67 brutto.

 Słownie: dwadzieścia  sześć tysięcy osiemset siedemnaście 67/100 zł brutto

Oferta spełnia wymagania określone w art. 22 ust 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 upzp

 niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony

 Celem podpisania umowy należy skontaktować  się z Panem Wacławem Szkołą- Wójtem Gminy Pruchnik w dniu 11-10-2006 r o godz 10-tej

Stanisław Górski

Wójt Gminy Pruchnik

_________________________________

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela zamawiającego

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:modernizacja dr transportu rlnego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2007 12:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż