Zarządzenie Nr 10/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28.02.2020

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kramarzówce zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wyznaczam Panią Cecylię Bratkowską – dyplomowanego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kramarzówce do zastępowania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

§ 2.

  1. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 ustanawiam do końca kadencji dyrektora szkoły tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
  2. Zastępstwo, o którym mowa w § 1 odbywa się w ramach dotychczasowych warunków pracy i płacy nauczyciela zastępującego.

§ 3.

  1. Udzielam Pani Cecylii Bratkowskiej pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w zakresie kompetencji dyrektora szkoły, a w szczególności czynności określonych w art. 68 ustawy Prawo oświatowe.
  2.  Upoważnienie dotyczy tylko tych czynności, które muszą być wykonane w czasie nieobecności dyrektora.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.02.2020 20:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.03.2020 21:46