Zarządzenie Nr 16/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 26.03.2020

w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.

Na podstawie § 11h. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz.530) oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Unieważniam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Kramarzówka 98, 37-560 Pruchnik, ogłoszony Zarządzeniem Nr 12/2020 Burmistrza Pruchnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, i nie zakończony przed dniem 26 marca 2020 roku.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  1. na stronie internetowej Gminy Pruchnik - www.gminapruchnik.pl
  2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pruchniku – www.pruchnik.bip.info.pl
  3. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
  4. w miejscu ogólnodostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
mgr Agnieszka Wojdyła
Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 26 marzec 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.03.2020 22:43
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.03.2020 22:43