Zarządzenie Nr 13/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 16.03.2020

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Pruchnika zarządza, co następuje:

§ 1.

  1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pruchniku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2019 rok - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Gminy Pruchnik – załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 16 marzec 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.03.2020 22:49
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:30.03.2020 22:59