Zarządzenie Nr 4/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 05.02.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 5 300,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zrządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kramarzówce na kwotę 660zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.02.2020 07:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.02.2020 07:00