OBWIESZCZENIE

Burmistrza Pruchnika
z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Działając na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 poz. 684 ze zm.) Burmistrz Pruchnika podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
 komisji wyborczej

Lokal dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Tak/nie

1

Sołectwo HAWŁOWICE

Świetlica wiejska w Hawłowicach NR 55, 37-560 Pruchnik

Tak

2

Sołectwo JODŁÓWKA

Szkoła Podstawowa w Jodłówce
NR 222, 37-560 Pruchnik

Nie

3

Sołectwo KRAMARZÓWKA

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce NR 98, 37-560 Pruchnik

Tak

4

Osiedle PRUCHNIK DOLNY

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, ul. ks. B. Markiewicza 20, 37-560 Pruchnik

Tak

5

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY – ulice: Księdza Bronisława Markiewicza od nr 224 do końca, Świętego Floriana, Miodowa, Objazdowa, Widokowa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruchniku Górnym, ul. św. Floriana 17, 37-560 Pruchnik

Tak

6

Sołectwo ROZBÓRZ DŁUGI

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim NR 101, 37-560 Pruchnik

Tak

7

Sołectwo ŚWIEBODNA

Szkoła Podstawowa w Świebodnej NR 19

tak

8

Sołectwo RZEPLIN

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeplinie NR 111, 37-560 Pruchnik

Tak

9

Sołectwo JODŁÓWKA PARCELACJA

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Parcelacji, NR 358A, 37-560 Pruchnik

Nie

10

Sołectwo ROZBÓRZ OKRĄGŁY

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozborzu Okrągłym, NR 60, 37-560 Pruchnik

Nie

11

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY – ulice: Akacjowa, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 73 do nr 223, Jasna od nr 61 do nr 123

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku Dolnym, ul. ks. B. Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik

Nie

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  b) całkowitej niezdolności do pracy;
  c) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.)

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Przemyślu najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r. z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Pruchnika najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

 

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.04.2020 23:17
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:09.04.2020 23:17