Zarządzenie Nr 15/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.03.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwieksza się dochody budżetu gminy o kwotę 129 370,00zł, w tym:
  • dotacja celowa z zakresu administracji rządowej w kwocie 129 370,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu „ Posiłek w szkole i domu”.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F-VI.3111.1.23.2020.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zrządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 129 370,00zł, w tym:

  • realizację programu „ Posiłek w szkole i domu” 129 370,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zrządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 20 053,66zł.
Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zrządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 24 marzec 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.03.2020 22:26
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.03.2020 22:26