Zarządzenie Nr 11/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 05.03.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 23 022,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zrządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Publicznej Szkoły Muzycznej na kwotę 15 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 6 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS na kwotę 10 526,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 21 216,00zł, w tym:

  - dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 216,00zł, z przeznaczeniem na:
    a) przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich 20 216,00zł
    b) obsługa Karty Dużej Rodziny 1 000,00zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 21 216,00zł, w tym:
  - przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich 20 216,00zł
  - obsługa Karty Dużej Rodziny 1 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 85/18.3122.2.8.2020 oraz KBW Nr DPR 802-1/20.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 5 marzec 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.03.2020 22:32
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.03.2020 22:32