Zarządzenie Nr 17/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 3.04.2020

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.poz. 506) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 70 000,00zł, w tym:
  • dotacja celowa w ramach Programu Polska Cyfrowa 70 000,00zł

Szczegóły zwiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Zmiany wprowadza się na podstawie umowy nr 64/2020 ( tekst w załączeniu).

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 70 000,00zł, w tym:

  • zakup laptopów do pracy zdalnej w szkołach 70 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 4 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim na kwotę 0,01zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 17/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.04.2020 22:41
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:03.04.2020 22:41