Zarządzenie Nr 73/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 22.11.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 190 215,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 190 215,00zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 67 848,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej  w kwocie 67 848,00zł, z przeznaczeniem na:
  a) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 713,00zł
  b) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 96,00zł
  c) realizację świadczeń rodzinnych 38 689,00zł
  d) realizacja rządowego programu Dobry start 28 350,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.3111.1.322.2018,F-VI.3111.1.313.2018,
F-VI.3111.1320.2018.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 190 215,00zł, w tym:

 • realizację świadczenia wychowawczego 190 215,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 67 848,00zł, w tym:

 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 713,00zł
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 96,00zł
 • realizację świadczeń rodzinnych 38 689,00zł
 • realizacja rządowego programu Dobry start 28 350,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 61 082,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 96 979,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje sie zmiany w planie finansowym w ŚDS w Pruchniku na kwotę 42 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w OPS W Pruchniku na kwotę 29 269,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.11.2018 22:52
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.05.2020 22:59