Zarządzenie Nr 77/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 04.12.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

NDziałając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 737,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego tj. wypłat zasiłków okresowych na kwotę 4 737,00zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 334,66zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy tj.
  a) składki na ubezpieczenie zdrowotne 758,00zł
  b) wyłata zasiłków stałych 4 603,00zł
  c) usługi opiekuńcze 1 973,66zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.3111.1.342.2018, F-VI.3111.1.343.2018, F-VI.3111.1.339.2018

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.Zwieksza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 737,00zł, w tym:

 • wypłat zasiłków okresowych 4 737,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 334,66zł, w tym:

 • opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 758,00zł
 • wyłata zasiłków stałych 4 603,00zł
 • usługi opiekuńcze 1 973,66zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym w UM w Pruchniku na kwotę 114 354,08zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w jednostkach oświatowych na kwotę 101 703,20zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w ŚDS w Pruchniku na kwotę 56 617,87zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w OPS w Pruchniku 8 486,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:04.12.2018 12:09
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.05.2020 23:17