Zarządzenie Nr 64/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 09.10.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 441 900,00zł, w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego 441 900,00zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 10 479,98zł, w tym:

 • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na doposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne 179,98zł
 • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:
  a) zakończenie rozliczenia kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 100,00zł
  b) realizacja programu dożywianie osób potrzebujących 10 200,00zł

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr F-VI.3111.1.231.2018, 3111.1.222.2018, 3111.1.228.2018,3111.1.225.2018.

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 441 900,00zł, w tym:

 • realizację świadczenia wychowawczego 441 900,00zł

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 479,98zł,  w tym:

 • zakończenie rozliczenia kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 100,00zł
 • realizacja programu dożywianie osób potrzebujących 10 200,00zł
 • zakup doposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne 179,98zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 9 października 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:09.10.2018 23:47
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.05.2020 23:53