IZ 271/6/2020                                                                                      Pruchnik 05-05-2020 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 18436 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 1 i 8:

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna zostaje uzupełniony o warunki techniczne wydane przez Orange, PGE oraz projekt stałej organizacji ruchu;

Załącznik nr 8 do SIWZ – Kosztorys ofertowy do WYCENY został zmieniony/zmodyfikowany i stanowi załącznik do SIWZ, który potencjalni Wykonawcy winni wycenić i załączyć do oferty.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Uwagi Zamawiającego:

Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ NR 2 Przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz Okrągły - Jodłówka Parcelacja od km 0+009,00 do km 0+593,00
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:05.05.2020 13:25
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:05.05.2020 13:32