Zarządzenie Nr 54/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 22.08.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 63 910,00zł, w tym;

  • dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w kwocie 29 640,00zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych tj. wypłata zasiłków  stałych 34 270,00zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP nr F-VI.3111.1.151.2018 oraz F-VI.3111.1.169.2018

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 63 910,00zł, w tym:

  • bieżące funkcjonowanie ŚDS w Pruchniku 29 640,00zł
  • wyplata zasiłków stałych 34 270,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 116 729,02zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 6 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ZGK w Pruchniku na kwotę 30 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.08.2018 18:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.05.2020 18:48