Zarządzenie Nr 81/2018
Burmistrza Pruchnika
z dnia 27.12.2018

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U.2016.446) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 28 969,15zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w SDS w Pruchniku na kwotę 24 232,20zł.

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w ZGK w Pruchniku na kwotę 4 000,00zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.12.2018 20:18
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.05.2020 20:21