UCHWAŁA Nr XV/98/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2020 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 61 Statutu Gminy Pruchnik, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/330/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8.11.2018 r.,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Przyjmuje się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2020 rok:

  1. Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Komisji Budżetowo-Gospodarczej - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Komisji Spraw Społecznych - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pruchniku na 2020 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.02.2020 09:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:14.05.2020 21:14