UCHWAŁA Nr XVI/103/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Udziela się z budżetu Gminy Pruchnik w 2020 roku Powiatowi Jarosławskiemu pomoc finansową o kwotę 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na:

„Przebudowę dróg powiatowych: Nr 1779R Droga przez wieś Kramarzówka – chodnik, Nr 1774R Bystrowice – Hawłowice – Pruchnik w m. Pruchnik ul. Grunwaldzka – chodnik, 1633R Rączyna – Roźwienica w m. Rzeplin – chodnik, Nr 1633 R Rączyna – Roźwienica w m. Rozbórz Długi – chodnik, Nr 1776R Droga przez wieś Jodłówka”.

§ 2.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

§ 3.

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2020 08:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.05.2020 23:00