Zarządzenie Nr 19/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 6.04.2020

w sprawie: określenia zasad w zakresie pomocy osobom prowadzącym działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz osobom dzierżawiącym tereny gminne.

Na podstawie art.23 ust.1 pkt5 oraz art.25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2020 poz.65 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Stanu
Zagrożenia Epidemicznego zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na czasowe obniżanie wysokości, odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie w części lub w całości zobowiązań czynszowych wobec Gminy Pruchnik dla osób prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz osób dzierżawiących tereny gminne na cele gospodarcze pozarolniczej działalności gospodarczej oraz odstąpienia od czynności egzekucyjnych.
  2. Zgoda, której mowa w ust. 1 może zostać wydana wyłącznie na wniosek osób prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz dzierżawiących tereny gminne na cele gospodarcze.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 najemca / dzierżawca winien złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Termin uważa się za zachowany również wtedy, gdy przed jego upływem wniosek został wysłany lub złożony zgodnie z art. 57 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.”

§ 2 .

  1. O ulgę w czynszu za 2 miesiące ( od miesiąca marca 2020r. ) oraz odroczenie płatności za kolejne 2 miesiące mogą ubiegać się przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów, których działalność została czasowo ograniczona na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 566 i 577)”.
    Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia – Wniosek nr 1.
  2. Wnioski osób prowadzących działalność w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Pruchnik oraz dzierżawiących tereny gminne na cele gospodarcze, których działalność nie została ograniczona na mocy Rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane będą indywidualnie.
    Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia – Wniosek nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.04.2020 22:11
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:13.05.2020 22:19