UCHWAŁA Nr XV/95/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: przyznania okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) z terenu Gminy Pruchnik, osiągających wysokie wyniki sportowe.

Na postawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz §6 Uchwały nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr XI/68/2019 z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Przyznaje się okresowe stypendium sportowe dla osób fizycznych (zawodników) z terenu Gminy Pruchnik, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawo-dnictwie sportowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) z terenu Gminy Pruchnik, osiągających wysokie wyniki sportowe
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.02.2020 09:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.02.2020 09:00