UCHWAŁA Nr XV/94/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej lokalu na cele usługowe na okres 10 lat.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm./ oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. z 2020 r. poz. 65/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku przy ulicy Jana Pawła II 14 w Pruchniku (parter budynku) z przeznaczeniem na cele usługowe – wydawanie posiłków przez spółkę Non Profit „Pruchnickie Smaki”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej lokalu na cele usługowe na okres 10 lat.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.02.2020 08:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.02.2020 08:45