UCHWAŁA Nr XVI/105/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat budynku przy ulicy Rynek w Pruchniku (Stary Kufer).

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym /Dz. U. z 2020 roku poz. 713/, art 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie firmie jklaser.pl Janusz Kochanowicz na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej, budynku przy ulicy Rynek 3 w Pruchniku (parter lokal nr 2) z przeznaczeniem na działalność finansowo – usługową.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 10 lat budynku przy ulicy Rynek w Pruchniku (Stary Kufer).
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2020 08:58
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.04.2020 08:58