UCHWAŁA Nr XVI/110/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 czerwca 2005r. Nr 204/XXVII/05 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pruchniku Nr 36/VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Rada Miejska w Pruchniku udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków następującym podmiotom:

Nazwa podmiotu

Zadanie do realizacji

Kwota dotacji w zł

Osoba prywatna

Lamus Hawłowice – wymiana stolarki okiennej i posadzki

12 000

Parafia Rzymskokatolicka w Pruchniku

Kościół Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Pruchniku – remont i termomodernizacja budynku

120 000

Parafia Rzymskokatolicka w Jodłówce

Prace konserwatorskie przy:

  • nastawa ołtarza bocznego Chrystus Ukrzyżowany

20 000

§ 2.

Na przeznaczone dotacje celowe przeznacza się środki zabezpieczone w budżecie Gminy Pruchnik na 2020 rok, wyszczególnione w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Pruchnik Nr XII/77/2020 z dnia 20.12.2019 r.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podpisania umowy i przekazania dotacji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.04.2020 10:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.04.2020 10:35