Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach

SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy
  4. ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców
  5. ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
  8. ZAŁĄCZNIK NR 8 kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY – 10 ark. + 1ark. - zestawienie/podsumowanie wszystkich kosztorysów
  9. ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania
  10. ZAŁĄCZNIK NR 10 harmonogram rzeczowo - finansowe

SIWZ wraz załącznikami -> Pobierz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2020 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż