Gmina Pruchnik otrzymała 100% dofinansowania na zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Gmina Pruchnik otrzymała 100% dofinansowania na zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dnia 1 kwietnia 2020r. Gmina Pruchnik złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dnia 3 kwietnia 2020r. ukazała się lista jst, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, na której znalazła się Gmina Pruchnik (https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych-wnioski-zostaly-pozytywnie-ocenione). 

Umowa o powierzenie grantu nr 64/2020 została podpisana dnia 14.04.2020r. na realizację projektu w kwocie nieprzekraczającej 70 000 zł, stanowiącej 100% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. W ramach umowy zakupiono aż 35 laptopów poleasingowych. Dostawcą sprzętu wybraną na podstawie rozeznania cenowego była firma INFORES POBO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Mickiewicza 4, 37-700 Przemyśl. Laptopy (wraz z plakatami informującymi o projekcie) zostały rozdysponowane (protokolarnie przekazane) w dniach od 28.04.2020 r. – 04.05.2020 r. do wszystkich szkół na terenie Gminy Pruchnik z przeznaczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami korona wirusem (COVID-19). Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało odpowiedniego sprzętu na którym może było realizować podstawy programowe. Zakupiony w ramach programu sprzęt komputerowy umożliwił najbardziej potrzebującym uczniom, nauczycielom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, kształceniu poprzez pracę zdalną.

Z realizacji projektu powstała dokumentacja fotograficzna – w załączeniu do pobrania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Gmina Pruchnik otrzymała 100% dofinansowania na zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.05.2020 13:14