wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Świebodna Jodłówka -Kościoł

GK3410/10//2007

Pruchnik, 2007-06-19

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Pruchnik informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na :  

  na wykonanie sieci wodociągowej dł 4,5 k wraz z przyłączami domowymi dł 1,82 km w miejscowości Świebodna i Jodlówka –Kościół „

 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

                    Usługowy Zakład Instalacji   WOD.Kan. CO i Gaz Zbigniew Gaweł

                                            36-073  Palikówka 199

 za kwotę w wysokości:

354 649,63zł

Słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć  63/100zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium  cena 100% .

Oferta spełnia wymagania określone w art. 22 ust 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 i 2 upzp.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

           

                                                         Stanisław Górski

                                                      Wójt Gminy  Pruchnik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Świebodna Jodłówka -Kościoł
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.06.2007 11:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż