IZ 271/5/2020                                                                                      Pruchnik 03-06-2020 r.

 

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naPrzebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 18436 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  zakresie załącznika nr 8:

Załącznik nr 8 do SIWZ – Kosztorys ofertowy do WYCENY został zmieniony/zmodyfikowany w zakresie arkusza nr 1 - Budowa stacji uzdatniania wody-część budowlana i arkusza nr 10 Sprzęt BHP i wyposażenie techniczne stacji uzdatniania i stanowi załącznik do SIWZ. Załącznik nr 8 do SIWZ potencjalni Wykonawcy winni wycenić i załączyć do oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki:

  1. załącznik nr 8 do SIWZ – w tym ZMODYFIKOWANY W ARKUSZU NR 1 i 10.

 

Uwagi Zamawiającego: Na stronie Zamawiającego www.pruchnik.bip.info.pl, z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2020 można pobrać wszystkie zapytania i odpowiedzi, jakie wpłynęły w w/w postępowaniu, ewentualną zmianę SIWZ oraz zmianę ogłoszenia. Wszyscy uczestnicy w/w postępowania przetargowego winni zapoznać się z wyjaśnieniami, odpowiedziami Zamawiającego znajdującymi się na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce zamówienia publiczne/SIWZ. Wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego złożone w odpowiedzi na zapytania wykonawców należy traktować jako integralną część siwz.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ NR 2 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:03.06.2020 15:35
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:03.06.2020 15:35