Ogłoszenie nr 547461-N-2020 z dnia 2020-06-04 r.
 

Gmina Pruchnik: Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik – podłączenie studni wierconej S-8
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
13. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik – podłączenie studni wierconej S-8” znajduje się na zaktualizowanej liście operacji zatwierdzonej uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2020 r. i może otrzymać dofinansowanie w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. ...................

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik – podłączenie studni wierconej S-8
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:04.06.2020 11:50
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:04.06.2020 11:50