Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik – podłączenie studni wierconej S-8

SIWZ wraz z załącznikami:

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1 dokumentacja techniczna
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór umowy
  3. ZAŁĄCZNIK NR 3 formularz ofertowy
  4. ZAŁĄCZNIK NR 4 wykaz podwykonawców
  5. ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  6. ZAŁĄCZNIK NR 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  7. ZAŁĄCZNIK NR 7 wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
  8. ZAŁĄCZNIK NR 8 kosztorys ofertowy w EXCELU do WYCENY – 2 ark. + 1ark.= zestawienie/podsumowanie wszystkich kosztorysów
  9. ZAŁĄCZNIK NR 9 przykładowy wzór zobowiązania

SIWZ z załącznikami -> Pobierz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik – podłączenie studni wierconej S-8
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:04.06.2020 11:54
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:04.06.2020 12:16