UCHWAŁA Nr 181/XXIII/2005

Rady Gminy Pruchnik z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie:
przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn.zm.), na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Pruchnik oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku, Rada Gminy

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1

Przyjąć wartość jednego punktu dla:

    1. pracowników administracji, obsługi szkół i placówek Gminy Pruchnik w wysokości – 4,08 zł.
    2. pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości – 5,30 zł.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 98/XIII/2004 Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2005 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.04.2005 14:19
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.04.2005 12:14