IZ 271/ZGK/1/2020

Pruchnik, 05-06-2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(podstawa prawna art. 4 pkt 8 UPZP)

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Gmina Pruchnik (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiot zamówienia

Wywóz i zagospodarowanie  komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Pruchniku  w 2020 r.

Kod odpadu: 19 08 05

Ilość: do 300 Mg

  1. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r..............................

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Pruchniku w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:05.06.2020 18:05
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:05.06.2020 18:10