IZ 271/ZGK/1/2020                                                                                                                Pruchnik, dnia 12-06-2020 r.

Notatka służbowa z rozeznania rynku

na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, Zarządzenie nr 70/2019 Burmistrza Pruchnika z dnia 27-12-2019 r.

 

1. Przedmiot zamówienia: Wywóz i zagospodarowanie  komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Pruchniku  w 2020 r.

Kod odpadu: 19 08 05

Ilość: do 300 Mg

2. Wymagane warunki realizacji zamówienia:

1)  gwarancja: nie dotyczy

2)  termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

3) inne: nie dotyczy

3. Zestawienie dokonanego rozeznania rynku potencjalnych  wykonawców:

Lp.

Nazwa  i adres Oferenta

Oferowana  wartość brutto

Warunki

gwarancji

Termin

realizacji

Inne

---

----

---

n/d

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.

n/d

W wyżej wymienionym rozeznaniu cenowym nie wpłynęła żadna oferta.

z up. Burmistrza

mgr Agnieszka Wojdyła

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Notatka z rozeznania cenowego na Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Pruchniku w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:12.06.2020 11:51
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:12.06.2020 11:51