INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Przemyślu

z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Pruchnik obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Przemyślu informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  • Nr 3, w liczbie 2,
  • Nr 4, w liczbie 2.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 3.

W dniu 15.06.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

  • Nr 6
  • Nr 7
  • Nr 9
  • Nr 10.

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Przemyślu
Krzysztof TRYKSZA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 12 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:12.06.2020 21:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:12.06.2020 21:45