UCHWAŁA Nr XVII/111/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Pruchnika.

Na podstawie art. 28 aa ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 713,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Pruchnik za 2019 r. i przeprowadzonej debacie udziela się wotum zaufania Burmistrzowi Pruchnika za 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Pruchnika.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.06.2020 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.06.2020 08:00