UCHWAŁA Nr XVII/112/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2019 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Rada Miejska w Pruchniku po rozpatrzeniu, zatwierdza:

 1. sprawozdanie finansowe za 2019 rok zawierające:
  • bilans z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  • łączny bilans jednostek budżetowych Gminy Pruchnik z informacją uzupełniającą
  • łączny rachunek zysków i strat
  • łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
 2. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za rok 2019.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2019 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.06.2020 08:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.06.2020 08:15