UCHWAŁA Nr XVII/116/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020.

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019,poz. 506),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Rada Miejska upoważnia Burmistrza Pruchnika do przystąpienia do realizacji zadania pn.

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik wraz z świadczeniem
 • usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych

§ 2.

Zaciągniecie zobowiązania w kwocie 1 020 253,17zł nastąpi w 2020 roku.

§ 3.

Spłata zobowiązania o którym mowa w §2 nastąpi :

 • w 2021 roku w kwocie 614 506,17zł
 • w 2022 roku w kwocie 45 083,00zł
 • w 2023 roku w kwocie 45 083,00zł
 • w 2024 roku w kwocie 45 083,00zł
 • w 2025 roku w kwocie 45 083,00zł
 • w 2026 roku w kwocie 45 083,00zł
 • w 2027 roku w kwocie 45 083,00zł
 • w 2028 roku w kwocie 45 083,00zł
 • w 2029 roku w kwocie 45 083,00zł
 • w 2030 roku w kwocie 45 083,00zł

 ze środków własnych gminy tj. podatek dochodowy od osób fizycznych

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.06.2020 09:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.06.2020 09:15