UCHWAŁA Nr XVII/120/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej okres 10 lat budynku przy ulicy Rynek 6 A w Pruchniku – Galeria pod Gontem.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 roku poz. 713/, art 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ jednolity tekst ustawy z 2020 roku poz. 65/,

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej budynku przy ulicy Rynek 6 A w Pruchniku na działalność gospodarczą dla Pani Beata Sawa ,,Pizza Sunshine Pruchnik’’.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej okres 10 lat budynku przy ulicy Rynek 6 A w Pruchniku – Galeria pod Gontem
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:26.06.2020 10:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.06.2020 10:15