IZ 271/8/2020                                                                                                            Pruchnik, dnia 07-07-2020r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
 
Wykonanie prac zabezpieczająco -remontowo-konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik

 

Gmina Pruchnik informuje, że w dniu 07-07-2020 r. o godzinie 10:05 odbyło się otwarcie ofert. Zamawiający (Gmina Pruchnik) na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 200 000,00 zł brutto. Złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Brutto

 

Gwarancja
i rękojmia (lata)

Termin wykonania

Warunki płatności zawartych
w ofertach

1

Usługi Stolarsko-Budowlane
Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

284 024,92

5 lat

do 07-10-2020

Zgodnie
z zapisami projektu umowy

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust .5 ustawy).

Przygotowała:

Agnieszka Wojdyła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco -remontowo-konserwatorskich budynku dworu z XIX w. w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Data publikacji:07.07.2020 10:58
Informację aktualizował:Agnieszka Wojdyła
Data aktualizacji:07.07.2020 10:58