Wykaz nieruchomości Mienia Komunalnego w Rzeplinie przeznaczonego do wydzierżawienia

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne niżej wymienione nieruchomości położone w miejscowości Rzeplin.
Wyszczególnione w wykazie grunty przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku w dniach od 16.12.2019 do 10.01.2020 roku.

Nr działki

Rodzaje użytków, powierzchnia (w ha)

Powierzchnia ogólna (w ha)

Wysokość czynszu
(w zł)

UWAGI

342

RII - 0.10

0.10

10,00

 

343/3

LzPsII - 0.13

0.13

13,00

 

588/1

R III a - 0.24

0.24

24,00

 

861

R III a -0.19
R III b -0.05
R IV a - 0.03
LzrRIIIb-0,07
LzRIVa-0,02

0.36

34,50

 

471

R III a-0,31

0,31

31,00

 

część

705/2

R III a- 0,53

R IVa – 0,03

Łąka III- 0,06

0,62

59,30

 

185/1

RII-0,19

0,19

19,00

 

121

R-II- 1,04

RIII a-0,34

1,38

138,00

 

394

 Ps II – 0,35

0,35

35,00

 

Wyżej wymienione grunty można wydzierżawić na okres do 3 lat.
W terminie do 30 dni od dnia wywieszenia wykazu będą przyjmowane wnioski na dzierżawę w/w nieruchomości w Urzędzie Miasta Pruchnik / sekretariat/.
Po tym terminie wykazane do dzierżawy nieruchomości mogą być wydzierżawione bez dokonywania przetargu na dzierżawę, jeżeli o dzierżawę będzie się ubiegał tylko jeden podmiot lub nikt w wyznaczonym terminie nie złoży wniosku o dzierżawę.           

                Burmistrz Pruchnika
                                                                                                          mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości Mienia Komunalnego w Rzeplinie przeznaczonego do wydzierżawienia
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.12.2019 22:26
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.12.2019 22:26