Wykaz nieruchomości w Rozborzu Okrągłym przeznaczonych do dzierżawy.

Burmistrz Pruchnika działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne niżej wymienione nieruchomości położone w miejscowości Rozbórz Okrągły stanowiące własność Gminy Pruchnik.
Wyszczególnione w wykazie grunty można wydzierżawić na okres do 3 lat.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku w dniach od 16.12.2019 roku do 10.01.2020 roku

Nr działki

Rodzaje użytków, powierzchnia (w ha)

Powierzchnia ogólna (w ha)

Wysokość czynszu (w zł)

UWAGI

279

RIIIa- 0,1039
Łąka III- 0,1334

0,2373

23,73

 

420

Pastw. III-0,2027

0,2027

20,27

 

430

BPsIII- 0,0999

0,0999

69,93

 

Wyżej wymienione grunty można wydzierżawić na okres do 3 lat.

W terminie do 30 dni od wywieszenia wykazu będą przyjmowane wnioski na dzierżawę w/w nieruchomości. Po tym terminie wykazane do dzierżawy nieruchomości mogą być wydzierżawione bez dokonywania przetargu na dzierżawę jeżeli o dzierżawę będzie się ubiegał tylko jeden podmiot lub nikt w wyznaczonym terminie nie złoży wniosku o dzierżawę.

                                                                                                          Burmistrz Pruchnika
                                                                                                          mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości w Rozborzu Okrągłym przeznaczonych do dzierżawy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:16.12.2019 22:29
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.12.2019 22:29